Westra Aros Gurka H3 - Hashruns
Tack för att du hälsar på!
 
This is what we have in minds so far
 
 
 

RUN # 131
WHEN: March. 18
WHERE:TBA
HARE:Big Tasty
 
RUN # 132.   (15.00). 3 PM
WHEN: April 15.      EasterEggHunt         

WHERE:   Blåkulla
HARE:  MadSwede
 RUN # 133
WHEN: May  13
WHERE:
HARE:
 
RUN #  134
WHEN : June. 3
WHERE: ?
HARE :
 
RUN #. 135
WHEN : July. 8
WHERE : 
HARE : 
 
RUN # 136
WHEN : Aug.  5
WHERE :
HARE :
 
 
RUN #. 137
WHEN : Sept.  2
WHERE :
HARE :
 
RUN #. 138
WHEN : Sept.  30
WHERE :
HARE : 
 
RUN #. 139
WHEN :  Oct.  28
WHERE : 
HARE :
 
RUN #. 140
WHEN : Nov.  25
WHERE :
HARE :
 
RUN #. 141
WHEN : Dec.  9
WHERE :
HARE :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint